Klart att det finns vatten på Mars

Nu är det helt klart att det finns vatten på Mars. Det meddelar den amerikanska rymdstyrelsen Nasa efter att den analyserat is från en av de jordprover som rymdsonden Phoenix tagit på planeten.

Proverna har tagits vid Mars nordpol där landaren började gräva rännor i slutet av maj. På torsdagen lyckades man få in en liten mängd is i ett av analysinstrumenten och har då kunnat konstatera att det verkligen är fryst vatten.

Nästa steg för forskarna blir att ta reda på om det någon gång varit smält eftersom flytande vatten är en förutsättning för liv.