Medicinlista blir tillgänglig

I Stockholm kommer patienter att få tillgång till den lista över mediciner som landstingets experter rekommenderar. Syftet är att få läkare och patienter att välja den billigaste medicinen.
Listan har tidigare bara getts till läkarna, och Stockholms landsting blir först i landet med en patientversion. Listan är egentligen en liten broschyr som kallas för kloka listan. Där finns de mediciner som landstingets expertgrupper tycker att läkarna ska skriva ut. Experterna tar där hänsyn till hur effektiv medicinen är och hur mycket den kostar. Om listan skulle följas fullt ut beräknas kostnaderna för mediciner i Stockholm kunna minska med 150 miljoner. Ett exempel är magmedicin där den billigare Lanzo rekommenderas framför Losec. Försäljnigen av Lanzo har också ökat. Lars L Gustafsson, läkemedelsakkunnig på landstinget, räknar med att listan kommer att följas än mer, när också patienterna får tillgång till listan.