Det går bra för Gotlands hamnar

Både passagerar- och godstrafiken ökar till de Gotländska hamnarna.

Antalet passagerare som kom till Visby hamn ökade från 154 tusen under första kvartalet förra året till 191 tusen i år.Det är en av de största ökningarna bland Sveriges större hamnar.

På godstrafiksidan tog Slite hamnar emot 160 tusen ton mer gods under årets första kvartal än samma period förra året. Det är den största ökningen bland Sveriges 25 största hamnar.