Miljö

Miljoner att spara - för miljön

Borås bilister kan spara 72 miljoner kronor genom att köra rätt. På köpet får man också en renare miljö.

Under förra året körde bilisterna i Borås i genomsnitt 1477 mil, en ökning med 1,9 procent jämfört med föregående år.
Det framgår av ny statistik från det regionala samverkansorganet RUS som nu presenteras av bensinbolaget Statoil.

Skulle Boråsbilisterna börja köra på ett sparsamt sätt skulle man minska sin bränsleförbrukning med cirka 10 procent, eller 72 miljoner omräknat i pengar. Detta enligt Vägverkets uträkningar.
En sådan bränsleminskning skulle samtidigt innebära att klimatpåverkan skulle minska med 10 procent.