Många drabbade av tromben

Många skogsägare och boende har drabbats av den tromb som slog ner på flera byar utanför Piteå. ”Det är bara rester kvar”, säger Eva Morin i Nybyn, en av de som fick se sin skog förstöras av stormen.

– Mer än hälften av träden har ryckt upp och fällts omkull. Vi räknar med att det är ung 300 träd på vår tomt. Det är mycket, säger Eva Morin.

Hon står på sin mark i Nybyn utanför Piteå och tittar på en lada, vars tak rivits upp. Hur förstört huset är har hon inte kunnat undersöka, eftersom hon inte tar sig fram på grund av alla nedfallna träd.

Skogsägarna kan redan nu konstatera att det kommer ta tid att röja upp efter tromben.

– Ska vi göra det själva handlar det om minst en månads intensivt arbete för att få bort det. Sedan återstår allt det estetiska. Det är bara rester kvar av den fina kulle som låg här.

Det var en våldsam blåst med stora hagel som drog fram i torsdags eftermiddag. Tromben drog med sig hundratals träd som blockerade vägarna och förstörde kringliggande hus.

Enligt vägverkets trafikinformation har tromben gått fram hårdast i området mellan Skjulsmark och Holmträsk, men alla vägar ska nu vara farbara igen.

Pernilla Kommes, SR Norrbotten