KARLSKOGA

OSA-anställda tvingas sluta sina jobb

16 personer som har en så kallade OSA-anställningar hos Karlskoga kommun tvingas sluta jobba i september. Anledningen är att Arbetsförmedlingen som ger kommunen bidrag för de här personerna måste dra ner på sina resurser.

En OSA-anställning, en offentligt skyddad anställning är ett sätt att hjälpa före detta missbrukare och kriminella att hitta tillbaka till arbetslivet.

Den nu aktuella nedskärningen kan bli förödande för de här personernna, det säger Erik Andersson, platschef på arbetsmarknadsenheten i Karlskoga kommun.

Stefan Pettersson, tillförordnad chef på arbetsförmedlingen i Karlskoga säger att alternativ till framtida uppsägningar av OSA-anställda skulle kunna vara att man sänker bidragsnivåerna för dem och på så sätt kan behålla flera som arbetar för kommunen, något som kommunen och Arbetsförmedlingen ska diskutera vidare i höst.

I Karlskoga kommun finns i dag 28 personer med en såkallad OSA-anställning. Kommunen får pengar från arbetsförmedlingen för att kunna ha OSA-anställda hos sig och syftet med jobben är att slussa personerna vidare i arbetslivet. Från och med september kommer de 28 anställningarna att dras ned till 12 stycken.

Anledningen till nedragningen är enligt Stefan Pettersson, att kommunen har fått för stora resurser tidigare samt att en del personer har blivit kvar för länge hos kommunen, utan att slussas vidare.