VÄXJÖ

Inget särskilt boende för äldre missbrukare

Personalen inom missbruksvården i Växjö har efterlyst ett särskilt boende för pensionärer med alkoholproblem eftersom den gruppen har ökat påtagligt. Men svaret från de ledande politikerna är nej, i vart fall i dagsläget.

- Självklart måste vi ha med det som en möjlig lösning, men vi ska försöka se till att all vård sammanfaller där de bor i dag, säger Willemo Carlsson (m) ordförande i nämnden för arbete och välfärd i Växjö kommun.

De blir fler och fler - pensionärer med alkoholproblem.
I Stockholm till exempel dricker nu 25 procent av männen tre flaskor vin eller mer i veckan, och i Växjö finns 91 personer över 50 år inskrivna på missbrukarenheten och nya kommer till hela tiden.

Problem blir det när de blir skröpliga och behöver vård och omsorg för sina fysiska krämpor. Då fungerar kanske inte ett vanligt äldreboende och hemtjänstpersonalen är inte utbildad för missbrukarproblematik.


Anette Borg som jobbar på missbrukarenheten i Växjö kommun efterlyser ett särskilt boende för äldre missbrukare.

- Så man kan få hjälp både med sitt missbruk och med de bekymmer man har som äldre på ett och samma ställe. Mat tillsammans med andra är också viktigt, säger Anette Borg.

Men även om ordföranden i nämnden Willemo Carlsson i dagsläget inte säger ja till ett sådant boende, krävs rejäla insatser säger hon. Framför behövs ett tätare samarbete mellan de olika nämnderna i kommunen som har hand om den här gruppen äldre.

Karin Ernstsson
karin.ernstsson@sr.se