Skåne

Dyr medicin skrivs ut i onödan

Läkemedelskostnaderna för Region Skåne fortsätter att öka.

En av anledningarna är att dyrare läkemedel skrivs ut, trots att det finns billigare alternativ som fungerar lika bra.

Kostnaderna för läkemedel i Skåne ligger dessutom högre än riksgenomsnittet.

Ett exempel på medicin där det dyrare sorterna skrivs ut i onödan är blodtryckssänkande läkemedel. 43 miljoner kronor extra kostade de onödiga utskrivningarna av dyra blodtrycks-medicinerna Region Skåne förra året. Pengar, som skulle kunna användas till annat inom vårdverksamheten.

- Tveklöst är det så att förskrivarna påverkas av industrins reklamkampanjer, säger Ola Ohlsson, ordförande i läkemedelsrådet i Region Skåne.

Detta sker trots att läkemedelsrådet i Region Skåne rekommenderar alla vårdgivare att ge de billigare alternativen i första hand. Siffror visar att det är de privata vårdgivarna som är sämst på att följa rekommendationerna.

Gunnar Velander, ordförande i privatläkarföreningen, tror att det kan handla om en generationsfråga.