KRONOBERG

Granröta allt vanligare

En av de största skadegörarna på granskog - rotröta - kommer bli alltmer vanlig i framtiden på grund av klimatförändringar.

Angreppen förstör virkesträet - och varje år förlorar skogsägare i landet en miljard på grund av det.

- För många skogsägare är det ett stort problem, och vi har fått större förluster på grund av att man får sämre betalt för rötved i dag än för tjugo år sedan, säger skogsägaren Andreas Janlöv.

I Tolg några mil utanför Växjö äger Andreas Janlöv skogsmark med bland annat gran - och han är som många andra skogsägare drabbad av granröta - det vill säga svampen rotticka som angriper gran och successivt missfärgar och förstör träet.

Svampen rotticka sprids via sporer och angriper granen genom färska stubbar, skador på stammar och rötter eller genom rotkontakt. Och risken för angrepp är störst då medeltemperaturen är högre än +5ºC.

Den här rötan är i dag mycket vanlig i södra Sverige och hittas även i norra delarna av landet. Och vad den ställer till med kostar. Man räknar med en miljardförlust för skogsägarna varje år - och värre kan det bli - enligt skogspatologern Pia Barklund.

- Vi ser ökade risker för det och eftersom den här svampen tycker mycket om värmen så kommer den att gynnas av klimatförändringarna, säger Pia Barklund.

Men framfarten går att hejda - genom att sprida ut en annan svampsort eller andra medel som motverkar rottickan, men det är inte alla som gör.

- Jag använder ingen metod för att bekämpa rötan, vi har inte tillräckligt mycket för att jag ska tycka att det är nödvändigt, säger skogsägaren Andreas Janlöv.

Men lite rotticka kan bli mycket - och sprida sig - det är något skogsägare bör tänka över mer noggrant - tycker skogspatolog Pia Barklund.

- Ja, och om man använder antagonistiska svampen eller kemisk metod så har man en möjlighet att behärska angreppen och på sikt minska rötan, säger Pia Barklund.

Karolina Lek
karolina.lek@sr.se