Kristianstad

Sandsten lagrar vattnet

Medan vissa skånska kommuner fått införa bevattningsförbud till följd av torkan så har man i Kristianstads kommun än så länge inga som helst problem med tillgången på kommunalt vatten.

Orsaken är att det i kommunen finns ett stort sammanhängande lager med sandsten nere i marken som kan lagra stora mängder vatten.

- Grundvattentillgångarna är väldigt bra här, säger Mikael Dahlman som bland annat arbetar med vattenfrågor i kommunen.

Medan många villaägare tar vatten från ett grundare lager, så har kommunen djupa, borrade brunnar som tar vatten från sandstenen.

Om vattnet börjar sina för villaägare med egen brunn ansvarar de dock själva för vattenförsörjningen.
- Antingen får man försöka fördjupa sin brunn eller helt enkelt vara sparsam, som förr i tiden, säger Mikael Dahlman.

Under juni och juli månad har grundvattennivåerna i hela Skåne varit långt under det normala. Länsstyrelsen i Skåne har sedan början av sommaren haft ett bevattningsförbud för dem som har egna brunnar. Dessutom har flera kommuner infört bevattningsförbud.