Getter från England till Ljugarn

En person bosatt i Ljugarn har planer på att starta tillverkning av getost. Han har nu hört sig för med länsstyrelsen om möjligheten att importera sex stycken getter från Storbritannien.