Bilister håller inte avståndet

Ett stort problem i sommartrafiken är att bilister är för dåliga på att hålla avståndet. Det menar trafikskolläraren Lars Gustavsson i Kalmar som säger att det orsakar allvarliga olyckor.

På den 70-sträcka som Sveriges Radio Kalmar under en stund bevakade följde hälften inte tre-sekundersregeln - som är en hjälp för att kontrollera att man inte ligger för nära bilen framför. Flera körde mindre än 20 meter bakom framförvarande bil.

Det finns ingen officiell statistik över hur vanligt det är att bilister kör för nära - eller hur många olyckor det orsakar - men på både Vägverket och Statens väg- och transportforskningsinstitut upplever man att det blir allt vanligare att bilister inte håller avståndet.