Inga alkoholkontroller till sjöss

Trots att kustbevakningen har laglig rätt att göra alkoholtester har man hittills inte kunnat göra en enda alkoholkontroll. (SR Blekinge)