ESKILSTUNA

SFI kritiseras av Skolverket

SFI, svenska för invandrare i Eskilstuna får kritik av Skolverket. Ett tiotal elever har vägrats att få fortsätta sina språkstudier inom SFI, efter att dom avslutat en såkallad yrkeskurs.  

Samtliga ärenden har överklagats till Skolväsendets Överklagandenämnd. I alla ärenden utom ett, har nämnden beslutat att eleverna har rätt att få gå kvar.

– Kommunens beslut om att inte bereda de här eleverna plats på SFI är felaktigt, säger Charlotte Löthman, jurist på Skolväsendets Överklagandenämnd.

36-åriga Miriam Sharif från Irak är en av dom som fick mera tid på SFI efter att hon överklagat kommunens beslut. När hon kom till Sverige kunde hon varken läsa eller skriva, nu har hon lärt sig i alla fall läsa lite. Men om en dryg månad är spåkstudierna på SFI slut igen.

– Min högsta dröm är att få läsa till undersköterska, men nu ser det ser svårt ut, konstaterar Miriam Sharif.

De många anmälningarna mot SFI i Eskilstuna har gjort att Skolverket bett Eskilstuna kommun förklara varför dom inte låter elever fullfölja sin utbildning. Skollagen nämner visserligen ett riktvärde på 535 timmar då eleverna ska slutföra sin utbildning. Men det är ingen regel som kommunerna strikt ska tillämpa för att bli av med elever med långsammare inlärning.

– Det måste till en mer individuell bedömning grundat på en hänsyn till exempelvis elevernas ålder och förutsättning att studera. Det vill säga om de har studerat i sitt hemland tidigare eller om de kommer hit och inte har någon tidigare utbildning, om dom är analfabeter och så vidare, säger Charlotte Löthman.

Tomas Jordan
tomas.jordan@sr.se