Kristianstad

Nya körkortsregler minskar kötid

Från den 1 september i år kommer teori- och körprovet för personbil att betraktas som ett sammanhållet prov. Tidigare hade man ett år på sig från det att man klarade teoriprovet till det att man var tvungen att köra upp. Men med de nya reglerna så kortas den tiden till 2 månader.

De nya reglerna innebär att man måste boka teoriprovet och förarprovet samtidigt och att proven ska genomföras nära varandra i tid, antingen samma dag eller inom två veckor.

Titti Printz som arbetar som trafikskolelärare i Kristianstad tycker att förändringarna är jättebra då kunskap man lär sig till en av provdelarna även är viktig för den andra delen.

- Vissa saker i teorin har man nytta av i körningen och vissa saker i körningen har man nytta av i Teorin. Så vi tycker det är jättebra att man gör det sammanhållet, säger Trafiklärare Titti Printz.

Förhoppningen är att de nya reglerna ska korta köerna, bidra till fler godkända prov och ska förutsättningar för att få trafiksäkrare förare.