Sjuhärad

Fellarmen ökar i Sjuhärad

Installationer av automatlarm i till exempel skolor och större fastigheter ökar nu i Sjuhärad - och därmed ökar även fellarmen som räddningstjänsten åker ut på.

Av de ungefär 600 automatlarm räddningstjänsten åkte ut på förra året var 550 stycken fellarm, orsakade av tex hantverkare eller varma duschar.
Joel Jakobsson jobbar på räddningstjänsten i Borås och trots alla fellarm tycker han att utvecklingen med fler automatlarm är bra, då automatlarm gör att räddningstjänsten tidigt kan vara på plats då det väl är en brand.

Och nyttan av automatlarm kan man jämföra med branden i Kerstinsgården i Dalsjöfors, där fyra pojkar kastade in fyrverkerier i skolan som totalförstördes och en liknande brand på Kristinebergsskolan. Kerstinsgården hade inte automatlarm medan Kristinebergsskolan hade automatlarm som gjorde att räddningstjänsten var på plats redan 5 minuter.

Petra Svedjevik
petra.svedjevik@sr.se