ÖREBRO

Lyckad satsning för chaufförsjobb

Det snart ett år gamla samarbetsprojektet att få invandrare att lära sig köra lastbil och få jobb på åkerier, har fallit väl ut. Projektet är ett samarbete mellan transportföretaget DHL, Arbetsförmedlingen, Yrkesakademin och den kommunala verksamheten Språk och Framtid.

Projektet drogs i gång för snart ett år sedan och 15 utvalda  sattes i skolbänken. Av dem har nästan alla klarat utbildningen. Enda orosmolnet är att utbildningen inte har kunnat slutföras. Anledningen är att Vägverket tog semester enligt Anita Fohrs, utvecklingsledare på Språk och Framtid.