Många hot bland unga

Det blir allt vanligare att barn och unga anmäler att de utsätts för hot och kränkningar från jämnåriga.

En stor del av hoten och kränkningarna sprids via internet och sms.

Enligt ny statistik från Brottsföregyggande rådet, Brå, och som redovisas i Svenska Dagbladet anmäldes första halvåret i år 3 145 ärenden om olaga hot bland unga.

Det är en ökning med över 20 procent jämfört med första halvåret 2007.