Vårgårda

Vildsvin ställer till med problem

I Södra Härene norr om Vårgårda skapar många vildsvin stora problem med bland annat uppbökade trädgårdar.

Det råder delade meningar om orsaken till att vildsvinsstammen ökat kraftigt de senaste åren, och om till exempel utfordingen av djuren gör skada eller nytta.

Anders Jardstedt boende i området räknar med att jaktlagen runt omkring har skjutit 80 till 90 vildsvin, men då räknar han inte med de som skjutits på Ribbingsberg, i närheten av Södra Härene. Det är nämligen där de flesta finns, säger han. Och det tror han beror på att de matar vildsvinen där, för att öka och behålla stammen.

Sören Nyman som jagar på Ribbingsberg menar istället att man håller vildsvinen borta från odlingsmarker genom att mata de på rätt sätt.

Sören Nyman menar också att det flesta som jagar vildsvin i närområdet matar djuren i skogen.
Han har inte märkt av några skador på sin mark. Och han ser ingen anledning till oro för att vildsvinen ska bli för många och orsaka skador varken i trafiken eller på odlingsmarker.

Och enligt Sören Nyman har det, tack vare jakten skett minskning av antalet vildsvin.
Men oavsett om man matar lagom eller vrålmatar, så tror Anders Jardstedt att situationen hade varit bättre om man hade låtit bli att mata.

Johan Davidsson
johan.davidsson@sr.se