Skåne

Mer antidepressiva mediciner till unga

Förskrivningen av antidepressiva läkemedel till barn och ungdomar i Skåne fortsätter att öka. Ökningen beror i första hand på att fler ungdomar uppsöker vård, när de mår dåligt.

Det säger Mårten Gerle, psykiatriker och medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen. Han anser samtidigt att antidepressiva läkemedel inte nödvändigtvis är det bästa alternativet för att behandla depression hos unga.

– Jag tycker att man ska vara väldigt försiktig. Det finns bättre anpassade behandlingsalternativ i form av psykologisk behandling, och de måste göras mer tillgängliga, säger han.

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer gällande barn och ungdomar bör antidepressiva läkemedel bara användas vid svåra depressioner. Vid lättare former av depression ska istället någon form av psykologhjälp användas.

Det är svårt att avgöra om ökningen av antidepressiva läkemedel till barn och ungdomar beror på en överbehandling, säger Mårten Gerle, men han menar att ökningen kan ses som ett problem om det beror på att det saknas resurser och kompetens ute på vårdenheterna.

Ökningen handlar delvis om bristande resurser, säger Lars Schultz, psykiatriker på universitetssjukhuset MAS i Malmö. Samtidigt tycker han att det är bättre att ungdomarna får någon typ av behandling än ingen alls.

– Tyvärr är det så att barn- och ungdomspsykiatrin är underbemannad och har för lite resurser, och därför kan ökningen ses som positivt att man får in någon slags behandling, säger han.