Heby

Hård kritik mot socialnämnden

Länsstyrelsen i Uppsala län riktar kraftig kritik mot socialnämnden i Heby kommun för att en psykiskt funktionshindrad kvinna under fyra år hållits instängd i sin lägenhet.

Kvinnan har inte kunnat lämna sin lägenhet när hon själv önskat, hon har inte kunnat använda sin telefon och hennes kläder har varit inlåsta. Så beskriver länsstyrelsen situationen hemma hos den förståndshandikappade kvinna där kommunen och förvaltare bestämt att kvinnan inte ska ha tillgång till nycklarna till sitt eget hem. Det var de personliga assistenterna som avgjorde när kvinnan skulle få gå ut eller inte.

Länsstyrelsen reagerade direkt på anmälan och krävde att det särskilda lås som placerats på kvinnans dörr skulle tas bort. Nu har länsstyrelsens beslut från anmälan kommit och kritiken är allvarlig.

”Inga av dessa personliga inskränkningar” av den personnliga friheten är förenliga med regeringsformen eller LSS skriver länsstyrelsen in sitt beslut.

Länsstyrelsen har begärt att få veta hur beslutet har fattats och en redovisning från kommunen om hur liknande fall inte ska kunna ske i fortsättningen.