Gungställningar kan vara farliga

Gungar dina barn mycket ute i trädgården?
Kolla då din gungställning!

Så många som 10 000 gungställningar, som tillverkats av skånska Hörby Bruk, kan vara farliga eftersom upphängningsanordningen till gungan kan brista.

En plastdetalj har nämligen visat sig vara så känslig för uv-strålning att den försvagas av solstrålningen och kan gå sönder:

Roland Lundgren är VD på Hörby bruk:

Sammanlagt är det uppemot 10 000 gungställningar av modellen Cancan med dåliga upphängningsanordningar som kommit ut i butikerna under 2006 och 2007, varav cirka 1 000 stycken i Kronoberg.

Och det är alltså gungor som hänger i röda plastbrickor som riskerar att gå sönder, de nya och förstärkta modellerna har svarta hängbrickor.

Än så länge har inga olyckor med de här gungorna rapporterats, enligt Roland Lundgren, och han säger att man nu gör vad man kan för att nå de kunder som köpt en sån här gungställning.