Stockholms län

Inga platser på länets kvinnojourer

Kvinnojourer runt om i länet har så fullt att de tvingas säga nej till kvinnor som ringer och vill ha hjälp med skyddat boende.

Allt fler kvinnor söker hjälp hos länets olika kvinnojourer. Men många får ingen plats eftersom det är fullt på de skyddande boenden som kvinnojourerna har. På kvinnojouren Annfrid I Södertälje har antalet hjälpsökande kvinnor ökat med 65 % jämfört med förra året.

En rundringning till andra kvinnojourer i länet visar samma sak - det finns inga platser trots att behovet verkar öka. På kvinnojouren i Solna har man tvingats neka 49 kvinnor sedan årsskiftet och i Stockholm 21 kvinnor bara i juli.

Ett problem är att de kvinnor som fått boende på kvinnojourerna tvingas bo kvar länge eftersom de inte har någon annanstans att ta vägen. Men i första hand är det mer resurser som saknas säger Berit Lindvall, ordförande för Kvinnojouren i Solna.