HACKÅS

Jämtkraft vill bygga ut Billstaån

Billsta kraftstation, med anor från tidigt 1900-tal, bör rivas och ett nytt kraftverk byggas. Det tycker Jämtkraft som nu ansöker om tillstånd av Miljödomstolen i Östersund.

I ansökan pekar man på riskerna med den gamla anläggningen. Om den skulle haverera så riskerar folk i närheten att få ”hundratals ton vatten och betong över sig” skriver Jämtkraft.

Jämtkraft vill att det nya kraftverket ska stå på samma plats som det gamla och att utloppskanalen fördjupas.