Kemister får 160 miljoner för energiforskning

En forskare på Chalmers i Göteborg har det senaste halvåret fått rekordmycket pengar att lägga på utveckling av olika projekt inom fysikalisk kemi. Tre stora anslag ger Bengt Nordén och hans kollegor ungefär 160 miljoner kronor under tio år.

Bengt Nordén är professor i fysikalisk kemi på Chalmers och forskar bland annat på hur man kan använda DNA-molekylers energi inom elektronik och medicin.

Enligt Chalmers är de 160 miljonerna en exceptionell summa, kanske mer än någon annan tidigare fått på den tekniska högskolan.

Pengarna, de kommer från tre olika håll - 80 miljoner från det svenska vetenskapsrådet, 60 miljoner från ett saudiarabiskt universitet och 20 miljoner från europeiska forskningsrådet.