Lessebo

Kommunalt stöd nödvändigt

När Lessebo kommun genom det helägda bolaget Lessebo Fastigheter går in och köper fastigheten där ESS-ENN Timber håller till för 14 och en halv miljon kronor handlar det inte om stöd utan det är en sund och vettig affär.

- Genom hyreskontraktet och även en garanti om hyran får vi avkastning och affären går ihop sig, säger Göran Borg, som menar att det alltså inte är fråga om några subventioner.

Och det kommunala köpet av lokalerna har varit en nödvändig del för att ro hela affären i hamn för att säkra framtiden för ESS-ENN Timber enligt Göran Borg.

Den här typen av kommunla affärer är ibland nödvändig enligt honom:

- Det behövs ibland någon part som kan bidra till att lösgöra kapital, till exempel genom att som i det här fallet köpa fastigheten, säger Göran Borg , som betonar att fastighetsmarknaden i Lessebo kommun inte är lika enkel som i storstadsområdena eller i Växjö.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se