FLEN

Inget vårdnadsbidrag väntas i Flen

Flens kommun lär inte satsa på kommunalt vårdnadsbidrag. Kommunstyrelsen väntas i alla fall avslå en motion från kristdemokraterna Bengt Eriksson och Annika Jennersjö om att införa bidraget.

Barn- och utbildningsförvaltningen oroar sig i sitt yttrande över att bidraget kan öka kommunens kostnader utan att antalet förskoleplatser minskar.

Kommunstyrelsen sammanträder på måndagen den 11 augusti.