Vill satsa på avsaltningsanläggning

En Toftabo anser att Gotlands kommun borde satsa på en avsaltningsanläggning.

I ett medborgarförslag anser han att en sådan anläggning är en nödvändighet om Gotland skall kunna utvecklas och satsa på turismen.

Toftabon anser alltså att en avsaltningsanläggning behövs för att klara hela Gotlands framtida vattenbehov.