Sveriges största träd

Här är en lista över Sveriges största och grövsta träd, sammanställd av Per Österman.
Se listan över Sveriges största träd Den bygger på en tävling som tidningen ATL utlyste 1999. Listan har kompletterats med uppgifter från andra inventeringar. Naturligtvis måste man reservera sig för att det alltid kan finnas större trädindivider som inte är kända. Trädens omkrets mäts av tradition i brösthöjd, c:a 130 cm över marken.