Västervik

Kronärtsblåvingen ökar

Den mycket ovanliga fjärilsarten kronärtsblåvinge, som bara finns i Västervik och två platser till i hela världen, ökar nu i antal igen efter att ha minskat förra året. Det visar den senaste inventeringen som Länsstyrelsen gjort.

Den ovanliga underarten av kronärtsblåvinge (Plebejus argyrognomon norvegica) finns, så vitt man vet, bara på tre platser i världen. Vid sjön Vindommen i Valdemarsvik, i trakterna kring Västervik och en plats i Norge.
Sen 2005 har länsstyrelsen i Östergötland fångat in och märkt fjärilen för att få en uppfattning om hur många det finns. I år har man märkt 45 stycken i Östergötland och ett sextiotal på smålandssidan. Förra året hittade man något färre fjärilar men det torra och varma vädret har gjort att de ökat något i antal i år.

Lantbrukaren som sköter marken i vid sjön Vindommen är väl medveten om de värdefulla fjärilarna han har på sina marker och gör olika åtgärder för att skydda dem. Trots det är det ett sårbart liv som fjärilen lever eftersom förändringar i miljön lätt kan göra att det lilla beståndet slås ut.