Tisdag 5 augusti 2008 Dopning, kräftor och viltolyckor

Han har stenkoll på hjärnan och vad som händer när man tar droger. Han har forskat om dopning och jobbat som lärare i Centralafrika. Och idag är han Upplandsprofil i Studio Uppland.

Överlag verkar årets kräftor hålla ganska dålig standard. Men de svenska kräftorna verkar klara sig ganska bra i testerna. Vad beror det på och hur ser det ut med kräftbeståndet idag?

Viltolyckorna minskar i Uppland, i motsats till landet i övrigt. Men trots minskningen så har det hittills i år rapporterats in 710 viltolyckor i Uppland. Vi hör vad man ska göra om man råkar ut för en viltolycka.