STOCKHOLMS LÄN

Hjälp till våldsutsatta kvinnor granskas

Länsstyrelsen ska få bättre koll på hur kommunerna sköter sina skyldigheter mot  kvinnor och barn som blivit utsatta för våld. Under hösten ska åtta kommuner eller stadsdelar granskas.

Som Radio Stockholm kunde berätta under måndagen söker sig allt fler kvinnor till länets kvinnojourer. Sedan den första juli förra året är kommunerna skyldiga att ge hjälp och stöd åt kvinnor och barn som är eller har varit utsatta för våld.

För att se hur kommunerna lever upp till det har landets alla länsstyrelser fått i uppdrag att göra en så kallad förstärkt tillsyn under hösten.

I Stockholms län ska åtta kommuner eller stadsdelar granskas, vilka det blir bestäms av Socialstyrelsen som också ska sammanställa resultatet av tillsynen.

Under våren har Länsstyrelsen i Stockholm kartlagt när det gäller våld i nära relationer. Kartläggningen visar bland annat att personalen inom till exempel äldrevården inte vet tillräckligt mycket om kvinnofridsfrågor men också att de allra flesta kommuner har bra stöd till de barn som har sett våld inom familjen.

Men under höstens tillsyn är det andra områden som ska ses över, till exempel hur kommunerna utreder och handlägger frågan om boende, umgänge och vårdnad av barn i en familj där det förekommit våld.