Signalfel utreds av haverikommissionen

Statens haverikommission ska utreda en allvarlig incident på järnvägen vid Torneträsk den 29 juli 2008. Ett passagerartåg och ett arbetståg var nära att kollidera med varandra när de hamnade på samma spår på grund av ett signalfel.

– Det är mycket allvarligt. Man ska inte kunna få en grön signal till ett spår där det finns ett tåg, säger Johan Gustavsson, utredningschef för spårtrafik på statens haverikommision.

Vad beror det på?

– Det är ännu för tidigt att säga men eftersom det pågick arbeten kan man misstänka att det rör sig om felkopplingar i signalanläggningen, säger Johan Gustavsson.

Hur pass vanligt är det med liknande händelser i samband med banarbeten?

– Det händer väldigt väldigt sällan.

Just att det var ett persontåg inblandat i händelsen, påverkar det utredningen?

– Vi utreder olyckor och tillbud där minst en person omkommer eller där flera personer blir skadade och här bedömer vi att det var ett tillbud där minst fem personer hade kunnat bli skadade.

Eleonor Norgren, SR Norrbotten