فیلم بحث برانگیز چهار همسر و یک شوهر

نمایش فیلم چهارهمسر و یک شوهر ساخته ی ناهید پرشون،  که چندی پیش از تلویزیون سوئد پخش شد با عکس العمل های منفی نسبتا گسترده ی برخی از ایرانیان روبرو شد. اما در مقابل اکثر سوئدیها و شماری از ایرانی ها این فیلم را فیلم خوبی ارزیابی کردند.
انتقاد کنندگان بیشتر معتقد بودند که ناهید پرشون می توانست سوژه ی دیگری را که عمومی تر و مناسب تر برای نمایش در خارج از کشوربود انتخاب کند نه موضوعی در روستایی دراستان فارس که از عمومیت کمتری نیز برخورداراستد. این افراد معتقدند که این فیلم دید غلطی از فرهنگ و به ویژه مردان ایرانی به سوئدی ها می دهد و می تواند در رفتار آن ها با ایرانی ها اثرمنفی بگذارد. نظر منفی ایرانیان در استکهلم نسبت به این فیلم در برخی از رادیوهای محلی شهر با عکس المل های گاه تند و عصبی همراه بود. این عکس العمل ها در تماس با پژواک نیز دیده می شد.    ناهیدپرشون، سازنده ی فیلم چهارهمسر و یک شوهر در گفتگویی با ما علاوه بر پاسخ به نظرات منفی بینندگان فیلم، از برخورد جمهوری اسلامی با خود بعد از ساخت فیلم قبلیش روسپی گری پشت حجاب و چگونگی ادامه ی این فیلم و همین طورفیلم بعدی خود که درباره ی فرح پهلوی ساخته نیز می گوید.
 در روز دوشنبه یازدهم اوت این گزارش را از طریق گفتگو با از جمله چند کارشناس پی خواهیم گرفت.