Bränsleskatten slår hårt mot länets brandflyg.

Skatten infördes den 1 juli i år och gäller privata flygningar.

Brandflygningarna betalas av staten och räknas inte som privata flygningar och har därmed ingen bränsleskatt. Men enligt Stellan Nilsson, kassör på Umeå flygklubb får klubbens ökade bränsleskostnader även konsekvenser för brandflygets verksamhet.

För att få flyga brandflyg krävs det att man flugit ett visst antal timmar.

- När kostnaden ökar för privata flygningar så är det färre som har råd att flyga nog mycket för att få behålla sitt flygcertifikat och mindre pengar kommer då in till klubben, vilket jag tror kan leda till att flygklubbarna köper in billigare plan som inte är lämpade för brandflygning, säger Stellan Nilsson.

Klubbarna i länet har några veckors jour vardera och får timersättning av Räddningsverket när de har utfört en brandflygning men under tiden planen är i jour får de inte användas till privata körningar och ibland blir det inga brandflygningar och klubbarna förlorar då intäkter.

- Räddningsverket borde gå in med en grundersättning som betalas ut oavsett om det blir någon brandflygning eller inte, för att vi ska kunna finnas kvar, säger Stellan Nilsson.

Räddningsverket å sin sida säger till P4 Västerbotten att just brandflygningarna ger piloterna flygtimmar så att de inte ska behöva bli utan certifikat och om det ska bli tal om högre bidrag får man se vid nästa års förhandling.