Ljungby

Kommun vill ändra i testamente

Ljungby kommun ansöker återigen om att få ändra i det testamente som styr hur Sundet i Dörarp ska användas.

”Efter Gustaf Petterssons död tillfaller äganderätten till Sundet Dörarps kommun, att eventuellt användas till boställe åt församlingens präst, då kommunen, såsom jag hoppas, i en ej alltför avlägsen framtid erhåller egen präst och själasörjare.”

Så står det i testamentet efter Ehrenfried Billengren. Men någon präst kom aldrig att bo på Sundet och enligt Ljungby kommun är testamentet från 1922 omöjligt att uppfylla idag. Så, återigen, ansöker kommunen om permutation, alltså tillstånd från Kammarkollegiet, att ändra i testamentet så att fastigheten kan användas på det sätt som kommunen anser vara bäst.

Det innebär bland annat att de bostadshus som finns på fastigheten planeras att säljas.

Flera i Dörarp berättar att det här är en mycket känslig fråga. Carl-Erik Andersson har fört samtal med kommunen för Hembygdsföreningens räkning i flera år och tycker egentligen inte att det är frågan om präst eller inte i Sundet som är det viktigaste av allt.

- Han ville att det skulle bo en präst där, det är rätt om man ser det så. Men det avsattes också pengar för att bevara fastigheten och det viktigaste nu är att man inte får igenom en permutation. För då skall det säljas och då är det pengarna som går före ett mycket stort kulturarv, säger Carl-Erik Andersson.

Sara Bäckmo
sara.backmo@sr.se