Kristianstad

Växtförädling ska hindra päronpest

På Lantbruksuniversitetets filial Balsgård utanför Kristianstad har det inletts ett projekt som ska undersöka hur svenska äpplen tål den fruktade päronpesten. För trots sitt namn så drabbar päronpesten även äpplen och får den fäste så dör trädet till slut.

- Vi analyserar vanligen odlade äppelsorter och ser vilka som är så resistenta som möjligt så att vi kan använda dem i växtförädling framöver, säger Hilde Nybom, professor i genetik och växtförädling på Sveriges lantbruksuniversitets filial  Balsgård.

I Europa och USA har päronpesten orsakat stora problem för fruktodlarna.

Sjukdomen har endast konstaterats några få gånger i Sverige de senaste åren, men om temperaturen stiger kan det bli problem eftersom de orsakande bakterierna trivs i ett varmt och fuktigt klimat.

- Det värsta scenariot är om den här sjukdomen får riktigt fast grepp i de stora yrkesodlingarna, säger Hilde Nybom.