Varberg

Ekonomisk hjälp till dubbelspår

Statliga Jernhusen, som äger stationshus och järnvägsmark i Varberg, är beredd att skjuta till pengar för det snabbare ska bli dubbelspår och en tunnel genom centrala staden.

Kommunen, Banverket ocn Jenhusen hoppas att genom påtryckningar på regeringen kunna påskynda arbetet med dubbelspår på den sträcka med enkelspår som finns kvar på västkustbanan genom Halland.

Förutom engagemanget i det planerade nya resecentrumet med en ny stationsbyggnad finns också omkring 50 000 kvadratmeter som idag inte ger bolaget någon ekonomisk  avkastning. Om dubbelspåret byggs ut är förslaget  att exploatera området med bostäder, handelsytor och kontor. Delar eller hela  mervärdet vid en försäljning är alltså Jernmhusen beredda att skjuta till om spårutbyggnaden kan skyndas på.

Jernhusen vill inte vill nämna några siffror utan ser som en viljeyttring.

- Det är en viktig kunskapsbit för regeringen inför de järvägssatsningar som planeras och där en del handlar om medfinansiering, säger Birgitta Hellgren,regionaldirektör vid Banverket .