Arbogarättegången - dag fem (del 1)

Uppdateras fortlöpande
Arbogarättegångens femte dag börjar med att den åtalade kvinnan hörs av åklagarsidan.

09:00
Åklagarsidan frågar den åtalade kvinnan om graviditeten som hon tidigare har berättat om.

Den åtalade berättar att hon har haft kontakt med mödravårdcentral i Tyskland när hon blev gravid, men hon ville inte berätta mer om vilken klinik hon har gått till.

Hon berättar att hon senare adopterade bort barnet.

Kvinnan undviker att svara på åklagarens frågor. Hon säger att hon inte vill svara på mer frågor om graviditeten.

09:16
Åklagarsidan frågar om kvinnans bostad i Stockholm. Hon berättar att hon betalade hyran kontant och att hon fick pengar av sin mamma.

09:27
Åklagarsidan frågar om en resa som kvinnan ska ha gjort till Grekland. Den åtalade kvinnan vill inte svara på åklagarens frågor.

Åklagaren frågar varför kvinnan inte vill svara på frågorna. Kvinnan säger att hennes resa inte har någonting med rättegången att göra.

09:38
Åklagaren ber kvinnan berätta om hennes och mammans sambos mailkontakt. Där ska mammans sambo sagt till kvinnan att han inte längre ville ha någon kontakt med henne eftersom han hade träffat mamman och barnen. 

09:48
Åklagaren frågar den åtalade kvinnan om hon har sökt information om sambon och familjen på internet.

Kvinnan säger att hon hörde ett samtal där två eller flera personer berättade att sambon hade flyttat ihop med mamman och barnen. Den åtalade kvinnan vill inte uppge var hon hörde detta eller vilka det var som förde samtalet.

09:50
Åklagaren ber den åtalade kvinnan att kommentera hennes dagboksanteckningar.

Hon säger att hon skrev dagboksanteckningarna för att försöka analysera varför hon mådde dåligt. Kvinnan säger att anteckningarna handlar om hennes självmordsförsök i mars 2007.

10:01
När åklagaren läser upp kvinnans dagboksanteckningar svarar kvinnan att det inte är hennes ord utan en sångtext.

10:02
Åklagaren frågar kvinnan om hon upplevde det som en chock när hon fick reda på att sambon hade inlett en relation med mamman.

Kvinnan svarar att hon blev chockad för hon befarade att sambon inte skulle förlåta henne för självmordsförsöket i mars 2007.

10:07
Kvinnan ska i anteckningar ha skrivit att sambon levde det liv som hon ville leva. Kvinnan säger att hon skrev det för att hon var ledsen.

10:11
Den åtalade kvinnan berättar att hon i oktober 2007 åter igen försökte begå självmord. Hon säger att det kanske inte hade hänt om sambon inte hade berättat att han hade träffat en ny kvinna.

10:21
Åklagaren fortsätter att utgå från kvinnans dagboksanteckningar.

10:27
Rätten tar paus.

10:45
Rätter återsamlas.

10:45
Åklagaren ber kvinnan berätta om hennes studier i Sverige.

Hon säger att hon under hösten 2007 inte skaffade sig något arbete. Hon berättar att hon i oktober och november ville koncentrera sig på sina studier i svenska.

Kvinnan ska ha anmält sig till en kurs som hon senare inte närvarade vid, kvinnan berättar att hon mådde dåligt vid tillfället.

10:49
Åklagaren ber den åtalade kvinnan berätta om hennes självmordsförsök i Sverige i oktober 2007.

Kvinnan berättar att självmordsförsöket var planerat och att hon försökte begå självmord för att hon ville slippa fysiska smärtor. Hon berättar att hennes psykiska besvär utvecklades till fysiska smärtor i armarna och i överkroppen.

Den åtalade kvinnan berättar att hon mådde dåligt på grund av hennes relation med sambon. Hon säger också att hon hade skuldkänslor efter självmordsförsöket i mars 2007

11:01
Åklagaren ber den åtalade kvinnan att berätta om tiden efter självmordsförsöket och om hennes kontakt med sambon.

Kvinnan berättar att hon skickade ett sms till sambon dagen efter självmordsförsöket. Hon säger att hon skrev till sambon att hon önskade att hon aldrig hade träffat honom.

11:13
Åklagarsidan ber den åtalade kvinnan att kommentera de anteckningar som hon har skrivit på sjukhuset efter självmordsförsöket.

Åklagaren återger kvinnans anteckningar som är riktade till sambon och mamman.

Kvinnan svarar att hon var upprörd när hon skrev anteckningarna.

11:19
Efter självmordsförsöket i oktober ska den åtalade kvinnan sagt till personalen på sjukhuset att hennes misslyckade relation med mammans sambo var anledningen till varför hon försökte att ta sitt liv.

11:26
Åklagarsidan ber den åtalade kvinnan att kommentera anteckningar som sjukvårdspersonalen har skrivit.

I anteckningarna står det att den åtalade kvinnans välmående försämrades efter att hon hade sett på internet att hennes före detta pojkvän hade haft kontakt med en väninna till henne.

Den åtalade kvinnan säger att det handlade om en tidigare pojkvän men hon vill inte säga vem det var.

11:30
Åklagaren frågar om hon har haft någon annan pojkvän i Sverige. Kvinnan säger att hon inte vill svara på det.

I tidigare förhör har den åtalade sagt att hon inte har haft någon annan pojkvän än sambon i Sverige.

Den åtalade kvinnan säger att åklagaren inte ska ta allt som hon har sagt i tidigare förhör som 100-procentig sanning.

Åklagaren frågar då om kvinnan kan ha uppgett halvsanningar eller lögner i polisförhören.

Den åtalade svarar ja.

11:38
Åklagarsidan ber den åtalade att berätta om en hammare som hon ska ha lånat av sin hyresvärd i Stockholm.

Den åtalade kvinnan berättar att hon har lånat hammaren men att hon inte vet varför den nu saknas.

11:47
Kvinnan berättar att hon har använt hammaren när hon skulle laga sin cykel och att hon kan ha glömt den vid det tillfället.  Kvinnan har tidigare inte nämt att hon kan ha glömt den då hon reparerade sin cykel. Det här var i mars 2008.

12:00
Rätten tar lunchpaus i 1,5 h.

13:30
Rätter återsamlas. Åklagaren fortsätter förhöret med den åtalade kvinnan.

13:32
I januari 2008 hyrde den åtalade kvinnan en bil, åklagaren ber den åtalade att berätta om resan. 

Kvinnan berättar att hon hyrde en bil för att åka till Örebro. Hon hade funderingar på att börja studera på Örebro universitet och åkte dit för att titta på campus.

Åklagaren ber kvinnan att redogöra för resvägen till Örebro. När åklagaren frågar hur lång tid det tog att köra från Stockholm till Örebro svarar kvinnan att hon inte minns.

13:39
Kvinnan berättar att hon körde direkt till campus, hon säger att hon parkerade bilen och tittade på byggnaderna.

13:42
Den åtalade berättar att hon var på campus högst en timme och att hon senare åkte tillbaka till Stockholm. Hon säger att hon stannade i Arboga på vägen tillbaka för att tanka.

Hon säger att det var en ren tillfällighet att hon stannade i Arboga.

När den åtalade kvinnan lämnade tillbaka bilen debiterades hon för 383 km. Åklagaren klargör att sträckan Stockholm-Örebro är längre än 383 km.

13:51
Åklagaren berättar att ett telefonsamtal har gjorts från kvinnans mobil till ett nummer som var registrerat på mamman. Samtalet har gjorts från Arboga, samma dag då kvinnan säger att hon har åkt till Örebro.

Den åtalade säger att hon hade fått numret från några vänner men hon vill inte berätta vilka vänner. Hon säger att hon ringde dit för att prata med sambon då han inte hade svarat på hans vanliga nummer.

14:00
Åklagaren frågar varför hon ringde till sambon.

Den åtalade svarar att hon ringde för att berätta om barnet som hon säger att hon har fött i Tyskland och sedan adopterat bort.

14:01
Mammans nummer fanns i telefonboken och på internet. Åklagaren frågar om kvinnan har sökt efter hennes nummer där men kvinnan svarar att hon fick det från några vänner.

14:12
Åklagaren läser ur ett brev som kvinnan har skickat till sambon där hon berättar om graviditeten och adoptionen.

14:16
Sambon svarade på brevet i ett mail. Där ska sambon ha frågat var den åtalade födde barnet.

Kvinnan berättar att hon inte svarade på mailet.

14:20
Sambon fick senare ett brev från en person som påstod sig vara barnets adoptivfar.

Åklagaren påstår att det är den åtalade kvinnan som har skrivit detta brev.

Kvinnan svarar att det inte är hon som har skrivit brevet.

14:24
Åklagaren redogör för anteckningar som har hittats i kvinnans handväska i Tyskland. Mammans och mammans sambos hemadress fanns noterad.

Kvinnan säger att adoptivpappan hade bett om att få mammans sambos adress. Hon säger att hon aldrig gav adressen till adoptionspappan.

14:30
Kvinnan har tidigare inte lämnat uppgifter om att adoptivpappan ska ha frågat efter sambons adress.

14:43
Kvinnans dator beslagtogs i Tyskland. Man kan se att någon har sökt och varit inne på sambons blogg.

Den åtalade kvinnan säger att det inte bara var hennes dator och att hon inte kan ansvara för allt som finns i datorn.

Åklagaren berättar också att sökningar hade gjorts på mammans namn.

14:47
Åklagaren berättar att det hittades bilder på mammans och mammans sambos hus i den åtalades dator.

Den åtalade kvinnan säger att hon utesluter att det är hon som har lagt in bilderna i datorn.

14:49
Åklagaren ber kvinnan att berätta om hennes besök i Arboga den 12 mars, fem dagar innan morden.

Kvinnan berättar att hon tog tåget till Arboga för att titta på fornlämningar.

14:56
Åklagaren frågar hur kvinnan köper tågbiljetten till Arboga.

Den åtalade svarar att hon betalade biljetten kontant.

14:58
Rätten tar en kort paus.

Annika Augustsson
annika.augustsson@sr.se