Västernorrland

Skogsbränder nödvändiga för miljön

Ett trettiotal personer bekämpar fortfarande branden på Rävsön i Nordingrå. Men skogsbränder är bra för miljön, menar professor.

Enligt SMHI kommer vinden klockan två att vända till sydlig och då kan ett ännu större område komma att påverkas av elden.

Men Bengt Gunnar Jonsson, professor i växtekologi vid Mittuniversitetet, menar att skogsbränder också har positiva effekter för miljön.

– Ur perspektivet biologisk mångfald är branden nödvändig. Ska vi upprätthålla den skogliga mångfalden behövs det skogsbränder här och där, säger han.

Insekter beroende av bränder
Det som händer efter en skogsbrand är att de dominerande arterna får lämna plats för de arter som är snabba att kolonisera sig. Det finns en del insekter som bara förökar sig i samband med bränder och en del insekter som är beroende av de livsmiljöer som skapas efter skogsbränder.

– Men det är ju ingen biolog eller skogsvårdare som jublar när det blir en oplanerad skogsbrand. Det är bättre om bränderna får ske under kontrollerade former, säger Bengt Gunnar Jonsson

Marcus Olofsson
marcus.olofsson@sr.se