Mark

Vindkraft i Öxabäck överklagas

Planerna på Vindkraftverk vid Spjutås i Öxabäck i Marks kommun har nu överklagats. Det är ett 30-tal personer som skickat in överklagan till Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Kommunpolitikerna fick först bakläxa för vindkraftverken i Öxabäck, efter som att man inte annonserat i rätt tidning.

Men strax före midsommar godkändes vindkraften, och det trots mycket starka protester från familjerna som bor i närheten av där verket ska stå.

Nu har vindkraften överklagats och de som skickat in överklagan till Länsstyrelsen skriver bland annat att vindkraften kommer att störa växt och djurlivet i området och att byggnadsnämnden i Marks kommun gjort ljudberäkningar, för hur bullrig vindkraften kommer att vara, på bara ett fåtal hus i närheten av Vindkraften.

De klagande skriver även att kommunen fört en dålig dialog med de boende i området om vindkraften.