کتاب بخوانیم، قسمت سوم

چهارشنبه ۶ اوت ۲۰۰۸
تازه ترین مجموعه ی شعرهای ژیلا مساعد با نام رودتلخ، زنده ام نگهدار اخیرا توسط نشر باران در سوئد منتشرشده است.
 

ژیلا مساعد از سال ۱۹۸۶ در سوئد زندگی می کند. از او تاکنون ۹ مجموعه شعر، ۳ کتاب نثر و ۳ کتاب به سوئدی منتشرشده و بسیاری ازاشعارش به زبان های اسپانیایی، انگلیسی، آلمانی، عربی و استونیایی ترجمه شده است. ژیلا مساعد سه کتاب شعر به زبان سوئدی دارد. شعرهایی که مستقیم و مستقل از اشعار فارسی اش به زبان سوئدی سروده شده اند. می توان گفت که نوشتن به سوئدی، جایگاه ویژه ای در جهان شعری او یافته است، گرچه خود او تفاوت زیادی میان اشعار فارسی و سوئدی خود می بیند.
اولین کتاب ژیلا مساعددر سوئد در سال ۱۹۸۸ توسط انتشارات آرش منتشرشد، داستان و گونه ای رمان به نام پنجره ای باز رو به خواب های قدیمی و پس از آن درسال ۱۹۸۹ کتاب شعر یله بر کجاوه ی اندوه. در ایران تنها مجموعه شعر غزالان چالاک خاطره از او منتشرشده بود.
از ژیلا مساعد درسوئد تاکنون ۱۱ کتاب به زبان فارسی و ۳  کتاب به زبان سوئدی منتشرشده است. کتاب های شعر: غزالان چالاک خاطره، یله بر کجا وه ی اندوه، پنهان کنند گان آتش، ماه و آن گاو ازلی، پری زده گان، سرخ جامه ای که منم، اقلیم هشتم و رودتلخ، زنده ام نگهدار. کتاب های نثر: پنجره ای رو به خواب های قدیمی، ایشتار و توفان، داستان کودکان و سه کتاب شعربه سوئدی: ماه و گاوازلی، هفت اقیانوس وحشی و زیر رودخانه بالشی هست. آخرین این کتاب ها رودتلخ، زنده ام نگهداراست که مجموعه ی تازه ترین شعرهای اوست. چهارمین کتاب شعراو به سوئدی نیز قراراست در بهار سال ۲۰۰۹ منتشرشود. او باهمکاری لارش آندرشون، نویسنده ی سوئدی، ترجمه ی اشعار حافظ را آغازکرده است و همچنین درصدد ترجمه ی رمان کوچه ی ما نوشته ی محمداکرم عثمان نویسنده ی سرشناس افغان، است.

 
   ژیلا مساعد درسال ۱۳۲۷ در خانواده ای روشنفکر و هنرمند در تهران متولدشد، اما کودکی و نوجوانی اش را در اهواز گذراند. خواهر بزرگش، ژاله مترجم و نویسنده ی کتاب های کودکان است، خواهرکوچک ترش، مهوش شاعر و نقاش است و یکی از دو برادرش نیزنقاشی می کند. در دانشگاه جندی شاپور و دانشگاه تربیت دبیر در ایران درس خوانده و در سوئد نیز یک دوره ی یک ساله ی  روزنامه نگاری دردانشگاه یوتبوری و یک ترم برخورد فرهنگ ها را در دانشکاه کارلستاد گذرانده است. جوایز متعددی نیز در سوئد دریافت کرده است که ازجمله بورس ادبی گوستاو فرودینگ در سال ۱۹۹۸ است که برای اولین بار به یک شاعر غیرسوئدی تعلق گرفت. در سال ۱۹۹۹ جایزه ی ادبی  سالیانه ی ABF و درسال ۲۰۰۱ شاعر ماه رادیو سوئد شد که هرروز در ساعت ۱۲ شعری از او در رادیو خوانده می شد.
دراینجا دو شعر از ژیلا مساعد، به فارسی و سوئدی را با صدای خود او می شنوید:
نشر باران، ناشر تازه ترین مجموعه شعر ژیلا مساعد، کتاب های دیگری را نیز اخیرا منتشرکرده است: پاورقی، مجموعه ی شعر از رباب محب، زبان سرخ نوشته های پراکنده ی  میم. ف. فرزانه،  مادام ایکس، مجموعه ی هفت داستان نوشته ی مهرنوش مزارعی و مرگ مرا خواهدیافت، ترجمه ی اشعار پانزده شاعر اروپایی و آمریکایی توسط  بهزاد رعیت.