"Lite forskning beror på diskriminering"

Anhöriga till anorexi-drabbade tycker det är sorgligt att så lite resurser satsas på forskning om anorexi. Tidigare har Radio Uppland rapporterat om att ingen vill lägga pengar på att undersöka och utveckla behandling av anorexi.

– Det är lite sorgligt att man inte är mer intresserade av att få de personerna friska. Det är viktigt ur ett samhällsperspektiv, säger Gisela van der Sterk från Riksföreningen Anorexi-Bulemi.

Det är generellt svårt att få pengar till klinisk forskning, men enligt Gisela van der Sterk är det extra angeläget med studier kring långvarig anorexi, eftersom området är en vit fläck på forskningskartan.

– Förhållandevis lite resurser skulle ge mycket, säger hon.

Att det inte satsas tillräckliga resurser på forskning på behandlingen av långvarig anorexi tror hon beror på, att det främst är unga tjejer som insjuknar i anorexi.

– Jag är tyvärr helt övertygad om att hade det handlat om unga pojkar då hade man inte tvekat om att sätta dit resurser, säger hon.

Birgitta Lanner är tillförordnad divisionschef inom psykiatrin på akademiska sjukhuset. Hon tror att Riksföreningen Anorexi-Bulemi skulle kunna göra mer för att få fram pengar till anorexiforskning.

– Det kan vara så att brukarföreningen inte är så stark i förhållande till andra. Så de får väl tuffa till sig, säger hon.

– Om hon menar med höras mer, försöker vi hela tiden göra det, säger Gisela van der Sterk och påminner om att föreningen till 90 procent är ideell.