Höga spannmålspriser pressas nedåt

De höga spannmålspriserna har sjunkit med mellan tio och tjugo procent på en månad. Det är den ökade produktionen av framför allt vete och förväntningar om vikande efterfrågan på världsmarknaden som har pressat ned priserna.

– Priserna har sjunkit nu under skördeperioden. Det har varit en tydlig påverkan av att en god skörd ger något lägre pris. Prisnivåerna är ändå, jämfört med tidigare säsonger, på en hög nivå, säger spannmålsexperten Håkan Tegenrot på lantbruksföretaget Agronomics.

Sedan början av juli har det svenska vetepriset minskat med 11 procent, priset på råg har sjunkit med  12 procent och rapspriset med 20 procent. Det är än så länge prognoser, förväntningar om ökad produktion och farhågor för vikande efterfrågan på världsmarknaden som pressat ned spannmålspriserna.

Skördesäsongen i Sverige har just börjat och det är en öppen fråga var spannmålspriserna till slut landar, säger Håkan Tegenrot vid Agronomics.

.- Ja, priserna kommer ju under säsongen här nu att påverkas av dels hur stor skörden blir och vilken kvalité man får. Och de första tendenserna som har visat sig på Europamarknaden är att det har varit större andel foderkvalité på vetet, vilket pressar prisnivån på den råvaran.

Och det första som har tröskats här i Sverige, vad säger man om det?

– Det har varit förhållandevis bra kvalité på det som är skördat tidigt. Avkastningen har också varit god på höstraps och höstråg, medan vetet har legat på en mer normal nivå, säger Håkan Tegenrot.

Årets skörd väntas bli klar tidigare än normalt och den första skördeprognosen med nya spannmålspriser väntas i slutet av augusti.

Kerstin Brostrand
kerstin.brostrand@sr.se