Anhöriga fick vårda patienter

Personalsituationen vid äldreboendet af Klint i Karlskrona har i sommar varit så ansträngd att anhöriga fått hoppa in och hjälpa personalen med att mata de äldre.

Det är personalbrist vid äldreboendet af Klint i Karlskrona.

På en avdelning med elva boenden har det under sommaren endast funnits två vikarier.

Då personalen inte hunnit med har anhöriga fått hoppa in och hjälpa till att mata de äldre.

Mats Pettersson är tillförordnad biträdande chef för de särskilda boendena i Karlskrona kommun och han säger att det är personalens ansvar att mata de äldre även om avdelningen är kort om folk.

– Det är inte meningen att man ska behöva känna att man ska behöva gå in och ta hand om andras anhöriga, säger han.

Enligt Mats Pettersson är en orsak till sommarens ansträngda personalsituation att äldreförvaltningen Karlskrona kommun inte lyckats rekrytera så många sommarvikarier som behövts till de särksilda boendena.

Att det dessutom blivit luckor då personal blivit sjuk har gjort att situationen än mer ansträngd.

Mia Boström
mia.bostrom@sr.se