Socialbidragen ökar kraftigt

Socialbidragen ökar i Värmland, det handlar i allmänhet om en ökning med 20-30 procent.

Detta enligt en rundringning till hälften av länets kommuner, gjord av Värmlands Folkblad. I Forshaga är det t o m en fördubbling i utbetalade socialbidrag. Åtstramningarna i arbetsmarknadspolitiken och sjukförsäkringen anger kommunerna som orsak till de skenande kostnaderna.