ESKILSTUNA

Barns utemiljö ännu svårtillgänglig

Få kommuner i Sörmland har satsat på att anpassa lekplatser för barn med funktionsnedsättnignar. Av Eskilstunas drygt 130 lekplatser är bara ett tiotal delvis anpassade för barn med olika former av funktionsnedsättningar. Och i Oxelösund finns inte en enda.

I Eskilstuna har man under de senaste åren satsat på att göra kommunens utemiljöer mer tillgänglig för alla. Oavsett funktionshinder ska man kunna ta sig fram på gator och torg. Men man har glömt bort barnen. Det säger Mats Wahlqvist, ordförande för Föreningen för Rörelsehindrade barn och ungdomar i Sörmland.

– Lekplatser och närmiljö för barn med funktionshinder finns inte, säger han.

Av Eskilstunas drygt 130 lekplatser är bara ett tiotal delvis anpassade för barn med olika former av funktionsnedsättningar. Enligt Mats Wahlqvist är otillgängliga lekplatser ett stort problem i hela Sörmland. Och det tycker han är en måttstock på hur man värderar funktionsnedsatta barns rättigheter.

Föreningen för Rörelsehindrade barn och ungdomar i Eskilstuna har besökt de få parker som enligt kommunen ska vara delvis anpassade och är kritiska. Oftast saknas en helhetssyn och de åtgärder som gjorts är snarare punktinsatser. En ramp upp till en lekstuga hjälper till exempel inte om en grusad väg gör det omöjligt att ta sig fram till den med rullstol.

Siv Jansson, ordförande i Stadsbyggnadsnämnden säger att det finns anledning att se över hur man har prioriterat i budgeten.

– Det är viktigt att vi tar en förnyad diskussion kring frågan, säger hon.

Tycker du att Eskilstuna tar ansvar för barnen?
– Jag tycker vi tar ett ansvar. Sedan kan man, som i alla andra lägen, göra saker bättre.

I Oxelösund finns inte en enda handikappanpassad lekplats. Anna Vidov, som är kontaktombud för Föreningen för Rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, i Oxelösund, säger att hon känner uppgivenhet inför politikernas ovilja att lyssna.

– Det känns som att de här barnen inte är så viktiga, säger hon.

Idag finns det bara ett fåtal barn med funktionsnedsättningar i Oxelösund. Därför tror Anna Vidov att de här barnens behov har kunnat prioriteras bort i kommunen. Otillgängliga lekpaltser är bara ett exempel på många andra hinder i vardagen där politikerna inte har velat lyssna, menar hon.

Catharina Fredriksson är ordförande i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösund. Hon säger att det fram tills idag inte funnits några direktiv att anpassa lekplatser inom kommunen, och håller med om att frågor som handlar om barn med funktionsnedsättningar ofta faller mellan stolarna.

– Det finns en otrolig brist i kunskap om funktionshindrade överhuvudtaget, inte bara när det gäller barn. Det som är norm är att man är välfungerande och att man inte har ett handikapp och tyvärr genomsyrar det många verksamheter, säger hon.

Johanna Larsson
johanna.larsson@sr.se