Mycket att tänka på vid kräftfiske

Det är förbjudet att flytta kräftor och fisk mellan olika sjöar utan tillstånd, och när redskap flyttas mellan sjöar ska de torka först eller desinficeras. Dessutom måste betesfiskar frysas. Det är åtgärder som krävs för att inte kräftpesten ska spridas mer i svenska vatten.