Trötthet orsak till många trafikolyckor

En ny rapport av Statens väg - och transportforskningsinstitut, VTI i Linköping belyser problemet med olyckor som inträffar på grund av trötta förare. Studien, som gjorts tillsammans med polisen i Umeå, visar att närmare 40 procent av de tillfrågade bilförarna som varit inblandade i en olycka sannolikt varit uttröttade.

– Vi hoppas att det ska bidra till att man tar problemet med trötta förare på allvar och att man inser att åtgärder måste vidtas, säger Anna Annund som är forskare på VTI.  Det är väl först när problemet syns som man gör nånting åt det.

I en del av studien har polisen i Umeå använt sig av en checklista med rad sömnrelaterade frågor på. En checklista som man har använt på förare som varit inblandade i trafikolyckor. Förarna fick svara på en rad frågor om deras sömn rutiner och om du själva trodde att trötthet låg bakom olyckan.

– Det är en liten pusselbit i att vi får en ökad medvetenhet om faran att köra när man är trött, och att vi beaktar om det varit trötthet inblandat i dom olyckor som sker, säger Anna Annund.

Anton Frank
anton.frank@sr.se