LÄNET

Anmälningar om etnisk diskriminering minskar

Hittills i år har fem anmälningar om diskriminering från Örebro län hamnat hos ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO. Det är en markant minskning, jämfört med samma period förra året. Då var det fyra gånger så många anmälningar som gjordes från Örebro län.

Enligt DO, Katri Linna, kan bristande uppmärksamhet minska benägenheten att anmäla och tvärtom. Allmänt är det få av dem som upplever diskriminering som gör en anmälan och det är ett problem, menar Katri Linna.

Anmälningar från Örebro län har i de flesta fall handlat om kränkning i samband med butiksbesök, diksriminering i arbetslivet eller vid bostadsköp.

DO, Katri Linna, ser ett problem i att få anmäler diksriminering. Hon hänvisar till forskning som säger att bara sex av 100 som upplevt diskriminering gör en anmälan.